SEBASTIAN KARLSSON

Jag är född år 1982 och uppvuxen i Tingsryds kommun, Småland. Jag började tidigt med teatern, och uppträdde ofta på roliga timmen i skolan. Under skolgången var jag med i flera uppsättningar och gjorde även egna framföranden vid olika evenemang. 

Under några år var jag med i en teatergrupp på Kulturverkstan i Tingsryd, och medverkade där i en rad olika föreställningar och arbetade också mycket med improvisationsteater. År 2006-2007 gick jag teaterlinjen på Blekinge Läns Folkhögskola i Bräkne-Hoby och kom hösten 2007 in på skådespelareutbildningen vid Abilene Christian University i USA. Erfarenheterna från USA har hjälpt mig vidare på många plan, och ligger till grund för mycket av det jag gör idag. 

Jag fick i USA ett starkt möte med Jesus och fick uppleva den frihet, glädje, och kärlek som Jesus erbjuder oss genom tron på Honom. I USA blev orden i Bibelns Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 8 "Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet" levande för mig.

Jag har inom teatern arbetat mycket med komedi, men känner mig dock lika bekväm i seriösa roller och finner att humor och allvar ofta går hand i hand. Jag är verksam som skådespelare, regissör, producent inom teater och film, samt arbetar som manusförfattare och lärare. Jag håller också workshops i teater och film.

Jag driver produktionsbolaget Cornerstone Productions.